REKISTERISELOSTE

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ
Feelia Oy (jäljempänä ”Feelia”)
Y-tunnus: 2113001-5
Pölkkytie 2
92930 Pyhäntä

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Tero Martikainen
tehtaanjohtaja
puhelin: 040 0237 948
sähköposti: tero.martikainen@feelia.fi

REKISTERIN NIMI
Feelian verkkosivuston asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Asiakkaan tietoja tallennetaan rekisteriin silloin, kun asiakas on rekisteröitynyt Feelian verkkokauppa-asiakkaaksi, ostanut tuotteita osoitteessa www.feeliaruokakauppa.fi, tilannut Feelian sähköisen uutiskirjeen, vastannut verkkokyselyyn tai antanut markkinointiluvan.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisteriä käytetään tilausten käsittelyyn ja toimittamiseen, asiakkuuden hallinnointiin, analysointiin ja kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Lisäksi tietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän markkinointiin.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • henkilön etu- ja sukunimi
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • postiosoite
 • tilaushistoria
 • tiedot markkinointiluvista ja -kielloista

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakastietoja kerätään rekisteröityneeltä itseltään rekisteröitymisen ja tilaamisen yhteydessä tai sähköpostiosoite tallennetaan asiakkaan tilatessa Feelian uutiskirjeen. Muut tiedot tallentuvat asiakkaan tehdessä ostoksia verkkokaupassa.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän omiin suoramarkkinointirekistereihin, jollei rekisteröity ole sitä kieltänyt.

Feelia voi luovuttaa rekisteriin tallennettuja tietoja Feelian kanssa yhteistyösopimuksen tehneille yhteisölle tilausten toimittamista varten. Feelian yhteistyökumppanit eivät luovuta tietoja kolmansille osapuolille, eivätkä käytä tietoja muihin tarkoituksiin.

Feelia voi olla velvollinen luovuttamaan asiakastietoja, mikäli sovellettava laki tai asetus tai oikeus- tai hallintoviranomaisen pyyntö tätä edellyttää.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisteriä säilytetään pelkästään sähköisesti. Rekisteri on teknisesti suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä käyttävät ainoastaan ne henkilöt, joiden toimenkuvaan rekisterin käyttö kuuluu. Jokaisella rekisteriä käsittelevällä henkilöllä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioita hoitava henkilö.

TARKASTUS-, KORJAUS-, POISTO- JA KIELTO-OIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat, rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö on maksuton kerran vuodessa ja se tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia häntä koskevan tiedon poistamista niiltä osin, kuin ne eivät sisällä tietoa, joka on viranomaisvalvonnan osalta säilytysvelvollisuuden piirissä. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointia varten ilmoittamalla siitä rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ
Sivusto käyttää hyödyksi sivustolla evästeitä, eli ns. ”keksejä”. Keksit keräävät tietoa sivuston käyttäjien käyttäytymisestä sivustolla, jotta sivustoa voidaan kehittää käyttäjäystävällisemmäksi. Keksejä käytetään lisäksi hyödyksi mm. sivuston rekisteröinti- ja sisäänkirjautumistarkoituksissa. Evästeiden taikka keksien hallinta tapahtuu käyttäjän selainasetuksista. Evästeitä ei käytetä sivustolla, mikäli käyttäjän selainasetukset kieltävät niiden käytön.

Feeliaruokakauppa.fi -sivuston keksejä voidaan hyödyntää sivuston käytettävyyden kehitykseen (Google Analytics, Hotjar tai muu vastaava kolmannen osapuolen analytiikka- ja seurantapalvelu) sekä yrityksen markkinointitarkoituksiin (Facebook sekä Google AdWords, tai muu vastaava mainoskanava). Sivuston keksit keräävät demografia- ja aihepiiritietoja, joista voi selvitä käyttäjän ikä ja sukupuoli, sekä aihepiiritietoja kiinnostuksen kohteista.

Evästeet ei ole haitallisia, eikä niistä aiheudu haittaa tietokoneelle, tiedostoille tai internetin käytölle.

Kekseillä kerätään mm. seuraavia tietoja sivuston käyttäjistä:

 • käyttäjän IP-osoite
 • kellonaika
 • käytetyt sivut
 • selaintyyppi
 • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle
 • miltä palvelimelta käyttäjä on tullut verkkosivulle
 • mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut verkkosivulle.

KEKSIEN POISTO JA ESTÄMINEN
Google Analytics -verkkoanalytiikkapalvelun evästeet voit estää halutessasi selaimeesi asennettavalla lisäosalla. Muut keksit voit poistaa tai estää käyttämäsi verkkoselaimen asetuksista. Feelia ei takaa sivuston täysmittaista toimivuutta, mikäli estätte evästeiden käytön sivustolla.